Medezeggenschapsraad

meedenken en adviseren over schoolbeleid

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Hierin zitten zowel ouders als leerkrachten en samen denken ze mee en adviseren ze over het beleid van de school. In sommige gevallen heeft de MR zelfs instemmingsrecht. Dat betekent dat de leden van de MR moeten instemmen met de voorgenomen plannen, anders kunnen ze niet worden doorgevoerd. De MR is dus een belangrijk orgaan binnen de school.

MR-leden denken bijvoorbeeld mee over de kwaliteit van het onderwijs, over financiële keuzes, protocollen, groepsindeling en personeelsbeleid. In de MR van het Laar zitten twee ouders en twee leerkrachten. Ze vergaderen ongeveer zes keer per jaar. Het werk van de MR is gebaseerd op afspraken met de schooldirectie, die zijn vastgelegd in het MR-reglement en het huishoudelijk reglement.

Hoe werkt de MR van het Laar

De MR van het Laar werkt volgens een jaarplan. In dit plan staan alle onderwerpen die volgens het reglement aan de orde moeten komen, ingepland voor één van de vergaderingen. Dit zijn vaste punten die ieder jaar aan de orde moeten komen. Los van die vaste punten kiest de MR ieder jaar een aantal onderwerpen waarin ze zich verder willen verdiepen. In één of twee vergaderingen bespreken ze dan de huidige situatie, doen ze verbetervoorstellen en maken ze afspraken om deze voorstellen daadwerkelijk in een concrete vorm te gieten.

Wat doet de MR voor u?

De MR is uw stem in het beleid van de school. Zijn er beleidsonderwerpen die u graag besproken wilt hebben in de MR dan kan dat. Neemt u dan contact op met 1 van de leden van de MR. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Ook dan kunt u contact opnemen met een van de MR leden, via mr@viadere.nl

Wie zitten er in de MR?

Wilco Tempert (Ouder) – Frank Potijk (Ouder) – Chantal Wanschers (Ouder)
Jacqueline Brandes (Personeel) – Renée van Beurden (Personeel) – Lotte Mooi (adviserend lid)

Krijg de ruimte om te groeien!
Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.