OR

De ouderraad vertegenwoordigt de belangen van leerlingen en ouders

Het Laar heeft een zeer actieve ouderraad, die helpt bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten op school. Hiermee wil de OR plezier en enthousiasme tussen leerlingen, leerkrachten en ouders bevorderen. Uiteraard houden ze hierbij rekening met de christelijke identiteit van de school en met de onderwijskundige en pedagogische visie.

Vrijwillige ouderbijdrage

Zo is de ouderraad bijvoorbeeld betrokken bij de organisatie van het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, de startactiviteit aan het begin van het schooljaar en het schoolreisje. Voor al deze leuke en verbindende activiteiten is natuurlijk geld nodig en daarom vragen we van u een vrijwillige ouderbijdrage van € 45 per kind per schooljaar. Als uw kind pas na 1 januari bij ons op school komt, is de bijdrage € 25. U ontvangt vanzelf bericht over de wijze van betaling en over het bedrag dat voor uw gezin geldt.

Samenstelling OR

Een lid van het team woont meestal de vergaderingen bij.

Wilt u de ouderraad iets vragen of laten weten? U kunt ze bereiken via or@viadere.nl

Krijg de ruimte om te groeien!
Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.