Privacyverklaring basisschool het Laar

Privacy en basisschool het Laar
Zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze leerlingen en hun privacy is voor ons altijd al heel belangrijk is geweest. Desalniettemin heeft de nieuwe wetgeving ook op onze school op onderdelen tot aanpassingen geleid. Zo zijn onze bestaande protocollen en reglementen aangepast aan de nieuwe wetgeving. Op onze school is een privacyreglement van toepassing dat te vinden is op de website van basisschool het Laar. Hier worden de doelen en grondslag van verwerking van persoonsgegeven beschreven alsook wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Persoonsgegevens die op de site verwerkt worden
De site van basisschool het Laar kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Basisschool het Laar kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw E-mailadres
• Uw IP-adres

Waarom basisschool het Laar gegevens nodig heeft?
Basisschool het Laar verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Basisschool het Laar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens van het contactformulier worden nooit langer dan een jaar bewaard.

Delen met anderen
Uw gegevens van het contactformulier worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Websitebezoek
Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging. Basisschool het Laar maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering contact met ons opnemen.

Beveiligen
Basisschool het Laar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Tot slot
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Onze adresgegevens: Basisschool het Laar, Eikenlaan 3, 7642 GA Wierden. T: (0546) 57 24 78. info@hetlaarwierden.nl

Krijg de ruimte om te groeien!
Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.