Goed gedrag

B6-4all: goed gedrag stimuleren door duidelijk en voorspelbaar te zijn

Veiligheid en respect zijn twee van onze kernwaarden, die we hoog in het vaandel hebben staan. Want alleen als kinderen vertrouwen hebben, zich veilig en gezien voelen, kunnen ze het beste uit zichzelf en elkaar halen.

Daarom geven wij binnen het Laar de Kanjertraining én werken we met de methode B6-4all. De Kanjertraining is een bewezen effectieve training om het onderlinge vertrouwen binnen een groep te bevorderen. Het bestaat uit een serie lessen en oefeningen, die ingezet kan worden om de sfeer in de groep goed te houden, of juist om de sfeer te verbeteren.

B6-4all (basics for all) is een methode die we inzetten van groep één tot en met groep acht, om goed gedrag te stimuleren. In dit kader is het belangrijk dat wij, de leerkrachten, duidelijk en voorspelbaar zijn. Dat geeft rust en overzicht voor de kinderen. Daarnaast bespreken we met de leerlingen wat goed gedrag eigenlijk is: hoe ziet dat eruit? Wat doe je wel, en wat niet? En waarom is dat zo?

De Kanjertraining: constructief om gaan met tegenslag
Het mooie van de Kanjertraining is dat het niet alleen voor de leerlingen is: ook leerkrachten en ouders leren (nog beter) op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

Een van de belangrijkste lessen in deze training is om op een positieve en constructieve manier om te gaan met stressvolle situaties. Het motto van de Kanjertraining is daarom ook: ‘wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.’

Hoe leert uw kind zijn of haar gedrag aan te passen?
Concreet houdt het in dat we met elkaar en met onze leerlingen werken aan:

Om de kinderen inzicht te geven in hun gedrag en het effect daarvan op anderen, werken we met verschillende kleuren petjes, die staan voor een bepaald dier: wit – de tijger, geel – het konijn, zwart – de pestvogel en rood – de aap:

De Tijger (witte pet)
De tijger wordt ook wel de kanjer genoemd. De tijger denkt positief over zichzelf en over anderen. Angst, agressie en humor zijn in dit type in evenwicht. De tijger lost de problemen goed op, kan gevoelens onder woorden brengen en zoekt op tijd hulp.

Het Konijn (gele pet)

Het konijn is bang en stil. Het vindt zichzelf waardeloos en vindt dat anderen alles beter en mooier kunnen. Het konijn vindt zichzelf zielig en weet niet hoe het de problemen op moet lossen.

De Pestvogel (zwarte pet)

De pestvogel vindt zichzelf heel goed en alle anderen waardeloos. Hij speelt de baas en vindt zichzelf stoer. De pestvogel heeft weinig respect voor anderen en zoekt het conflict op.

De Aap (rode pet)

De aap is een uitslover en meeloper. Hij vindt zichzelf en anderen waardeloos. De aap is vaak te vinden in gezelschap van de pestvogel. De aap lacht anderen uit en denkt leuk gevonden te worden met grappen, vaak ten koste van anderen.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat we tegen een kind zeggen: ‘jij bent een pestvogel, zet de zwarte pet maar op.’ We maken een duidelijk onderscheid tussen het kind en zijn of haar gedrag. En dus stellen we in zo’n situatie de vraag: ‘Welke pet past bij hoe jij nu doet?’ Op deze manier corrigeren we het gedrag, zonder het kind het gevoel te geven dat hij of zij wordt afgewezen.

B6-4all: positief gedrag belonen
In z’n algemeenheid belonen we op het Laar positief gedrag met een compliment of met een wit petje. Omdat de kinderen deze witte petjes ook al kennen van de Kanjertraining, associëren ze die gelijk met goed gedrag.

Op het moment dat een klas het van tevoren afgesproken aantal witte petjes (of een ander doel) heeft gehaald, dan krijgen ze als groep een beloning. Hierdoor leren ze ook samenwerken en elkaars gedrag corrigeren.

School en ouders werken samen
Mocht uw kind zijn of haar dag niet hebben en ongewenst gedrag vertonen, dusdanig dat we hiervoor een time-out geven, dan laten we u dat diezelfde dag nog weten. Want ook dat is voorspelbaarheid en duidelijkheid: school en ouders werken samen om kinderen een veilig werk- en leerklimaat te bieden.

Krijg de ruimte om te groeien!
Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.