Kleuterplein

Het kleuterplein…..waar onze kleuters zich optimaal kunnen ontwikkelen

Ons kleuterplein is niet letterlijk een plein voor de kleuters; het is de naam van de methode waarmee we werken met onze kleuters. Deze methodiek sluit naadloos aan bij onze ideeën over kleuteronderwijs. Wij hebben namelijk een uitgesproken visie op de ontwikkeling van het jonge kind.

Wij willen graag dat kleuters spelenderwijs de wereld ontdekken. Dat doen ze niet stap voor stap volgens een voorspelbare ontwikkelingslijn, maar asynchroon. Dat betekent dat ze soms ineens een enorme sprong maken en dat ze zich op het ene gebied sneller ontwikkelen dan op het andere gebied. Hoe en op welk tempo ze zich ontwikkelen heeft te maken met hun interesses, karakter, thuissituatie en natuurlijk wat ze op school aangeboden krijgen.

Het kleuterplein: alle kleuters samen
De kleuters op onze school spelen en leren met elkaar: de kinderen uit groep één vormen samen met de kinderen uit groep twee het kleuterplein. Ze kunnen dus spelen en werken met het materiaal van beide groepen. Op deze manier heeft iedere kleuter een veel breder aanbod van speel- en ontwikkelingsmaterialen. Ze kunnen hierdoor ook makkelijk met oudere of juist jongere kleuters spelen als ze daar behoefte aan hebben.

Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod
Om de kinderen structuur te bieden, werken we ook met de methode Kleuterplein. Elke drie weken komt er hierin een ander thema aan bod, waarbij we rekening houden met de belevingswereld van elk kind. De thema’s hebben over het algemeen te maken met het dagelijks leven van de kleuter, zoals herfst, thuis of bouwen. Bij ieder thema horen activiteiten, zoals verhalen, spelletjes, werkjes, liedjes en kringgesprekken.

Op deze manier komen spelenderwijs de belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor kleuters aan bod: letters, cijfers, kleuren en vormen, maar ook hun motorische ontwikkeling, wereldoriëntatie, Engels, muziek en uiteraard hun sociale en emotionele ontwikkeling. We oefenen ook al met zelfstandig werken en met het maken van keuzes, door de kinderen activiteiten te laten kiezen met behulp van een kiesbord. En uiteraard hebben wij ook de bekende speelhoeken voor de kleuters, waarin ze naar hartenlust kunnen spelen en zich ontwikkelen.

Krijg de ruimte om te groeien!
Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.